სამეცნიერო საბჭო

 • Dr. Abdilhan TULEYJANOV (Ardahan Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Abdullah KORKMAZ (İnönü Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Abdulvahap TAŞTAN (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Abide DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Adnan AKGÜN (Marmara Üniversitesi, - Türkiye)
 • Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU (Marmara Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ahmet CİHAN (Nevşehir Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Aleksander KADİRBAYEV (Rusya Federasyonu)
 • Dr. Alekseyev Anatoly NIKOLAYEVIC (RAN - Rusya Federasyonu)
 • Dr. Ali AKAR (Muğla Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi - Türkiye) 
 • Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ali GÜLTEKİN (Osman Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN (Muğla Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Alimcan İNAYET  (Ege Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Anatoly A. BURTSEV (Ammasov Yakutsk State Üniversitesi) 
 • Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ayla KAŞOĞLU (Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Berrak TARANÇ – (Ege Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
 • Dr. Betül KARAGÖZ (Giresun Üniversitesi- Türkiye) 
 • Dr. Birsen KARACA (Ankara Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Bravina Rozalia INNOKENTYEVNA (SAHA Republic -Rusya Federasyonu)
 • Dr. Caval KAYA (Ardahan Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Cemal SAKALLI (Mersin Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Ceval KAYA (Ardahan Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Cevat BAŞARAN (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Dimitri D. VASİLEV (Moskova Bilimler Akademisi) 
 • Dr. Elena ARABADJİ (Melitopol Devlet Üniversitesi) 
 • Dr. Elfina SİBGATULLİNA (Moskova Bilimler Akademisi - Rusya Federasyonu) 
 • Dr. Enver SARI (Giresun Üniversitesi-Türkiye)
 • Dr. Enver TÖRE (Artvin Üniversitesi-Türkiye) 
 • Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Faruk ÇOLAK (Niğde Üniversitesi –Türkiye)
 • Dr. Faruk KOCACIK (Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Figen GÜRSOY (Ankara Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli)
 • Dr. Fitnat KAPTAN  (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Gavril GAVRILEVIÇ FILIPPOV (NEF Üniversitesi - Rusya Federasyonu)
 • Dr. Gürer GÜLSEVİN (TDK - Türkiye)
 • Dr. Hakan POYRAZ (Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hakkı YAZICI (Kocatepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Halil İbrahim USTA (Ankara Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Halit ÇAL (Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hande BİRKALAN-GEDİK (Yeditepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Harun GÜNGÖR (Emekli)
 • Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Haydar ÖZTAŞ (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Üniversitesi - Türkiye) 
 • Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hülya SAVRAN (Balıkesir Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Hüseyin TÜRK (Ardahan Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. İbrahim ŞAHİN –(Osman Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. İbrahim TELLİOĞLU –(19 Mayıs Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Türkiye)
 • Dr. İhsan BULUT (Akdeniz Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. İsmail KERİMOV –(Pedagogical Üniversitesi of Crimea State - Kırım)
 • Dr. Juliboy ELTAZAROV (Muğla Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Kadir GÜLKAYRAN – (Iran)
 • Dr. Kamil VELİ (İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Kerem KARABULUT (Atatürk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Kerim TÜRKMEN (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üniversitesi - Kırgızistan)
 • Dr. Mambetturdu MAMBETAKUN (Şincan Pedagogy Üniversitesi, Çin)
 • Dr. Marika JiİKİA  (Iv. Javakhishvili State University - Gürcistan)
 • Dr. Mediha GÖBENLİ KOÇ (Yeditepe Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Medine SİVRİ (Osman Gazi Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL (Amasya Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Minahanım Nuriyeva TEKELİ (Pedagoji Universitesi, Azerbaycan)
 • Dr. Muhtar KAZIMOĞLU İMANOV (National Academy of Sciences – Azerbaijan)
 • Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Musa ŞAŞMAZ (Niğde Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Mustafa ÜNAL (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi - Kanada)
 • Dr. Nazım Hikmet POLAT (Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Nilgün CIBLAK COŞKUN (Mersin Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Olga MELNITCHOUK (NEF Üniversitesi - Yakutistan - Rusya Federasyonu)
 • Dr. Orhan GÖKÇE (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Rize Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ömür CEYLAN (Kültür Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Perizat Abdullayeva (Elfarabi Üniversitesi – Kazakistan)
 • Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üniversitesi)
 • Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Ravşangül A. AVAKOVA (Elfarabi Üniversitesi – Kazakistan)
 • Dr. Recai KARAHAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Remzi DEVLETOV (Crimean State Pedagogy and Engineering Üniversitesi - Crimea)
 • Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi - Türkiye) 
 • Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (İvana Cevahişvili Üniversitesi - Gürcistan)
 • Dr. Sabahattin KÜÇÜK (Emekli)
 • Dr. Serik ASILBEKULI, (Abay Üniversitesi – Kazakistan)
 • Dr. Sulayman KAYIPOV (ÇUY Üniversitesi, Kırgızistan)
 • Dr. Şefika Şule ERÇETİN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Tina GELAŞVİLİ (İvana Cevahishvili Üniversitesi - Gürcistan) 
 • Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ ABDÜLAZİZOĞLU (State Economy Üniversitesi-Azerbaijan)
 • Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli) 
 • Dr. Valerij BOVTUN (Altay Kray – Rusya Federasyonu)
 • Dr. Vasiliy Vasilyeviç İLLARİONOV (SAHA Republic -Rusya Federasyonu)
 • Dr. Victoria V. KRASNYKH  (Moskova Lomonosov Üniversitesi - Rusya Federasyonu)
 • Dr. Victoria V. KRASNYKH (Kiev Bilimler Akademisi - Ukrayna)
 • Dr. Vladimir BELYAKOV (Rusya Federasyonu)
 • Dr. Yakup ÇELİK(Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye)
 • Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi – Türkiye)
 • Dr. Hayrettin İVGİN (Fahri – Türkiye)
 • Dr. Nail TAN (Fahri – Türkiye)
 • Doç. Dr. Ahmet İÇLİ (Ardahan Üniversitesi - Türkiye)
 • Doç. Dr. Alla PAPCOVA (Komrat State Üniversitesi – Moldoya)
 • Doç. Dr. Aygülüm AYTBAYEVA (Alfarabi Üniversitesi, Kazakistan)
 • Doç. Dr. Bahattin ÇELİK (Ardahan Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Dr. Bakıytgul KULJANOVA (Alfarabi Üniversitesi – Kazakistan) 
 • Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)
 • Doç. Dr. Ergali ESBOSUN - (Alfarabi Üniversitesi, Kazakistan)
 • Doç. Dr. Levent ÜNAL (Milli Savunma Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Dr. Mentay ŞAGIRBAYEV (Elfarabi Üniversitesi, Kazakistan)
 • Doç. Dr. Mustafa ŞENEL (Kafkas Üniversitesi - Türkiye)
 • Doç. Dr. Mutlu Deveci (Fırat Üniversitesi - Türkiye)
 • Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA ( Altayistik Enstitüsü - Türkiye) 
 • Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA (Ardahan Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Dr. Rezzan ÜNALP (Milli Savunma Üniversitesi – Türkiye)
 • Doç. Dr. Şirinbek SERSENBEKULI KOYLIBAYEV (Ulttık Öner Üniversitesi – Kazakistan)
 • Doç. Dr. Tamella Aliyeva (Ardahan Üniversitesi – Türkiye)
 • Yaşar Kaya KALAFAT (Folklore Researcher - Türkiye)
 • Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI (Giresun Üniversitesi – Türkiye)