მონაწილ ეო ბის თ ანხა

თურქეთის მოქალაქეებისთვის 230 თურქული ლირა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის 50 ლარი, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 35 აშშ დოლარი. თანხაში შედის: სტატიის ISBN -ის მქონე სიმპოზიუმის შრომების კრებულში გამოქვეყნება,  ექსკურსია ბაქოში, სიმპოზიუმის ჩანთა, ბეიჯი, საწერი კალამი, რვეული, მონაწილის სერთიფიკატი, შესვენებებს შორის ჩაით, ყავით და ტკბილეულით გამასპინძლება.

შენიშვნა: ერთ მონაწილეს უფლება აქვს წარმოადგინოს არაუმეტეს ორი მოხსენებისა. თანაავტორობის შემთხვევაში პირველი ავტორი იხდის სრულ თანხას, ხოლო შემდეგი ავტორები დამატებით თანხის ნახევარს. იგივე პირობები ვრცელდება, ასევე, დაუსწრებლად მონაწილეობის შემთხვევაში. სიმპოზიუმში მონაწილეობის თანხაში (50 ლარი) არ შედის მგზავრობის, ღამისთევის და კვების ხარჯები.

შენიშვნა: მონაწილეობის თანხა გადახდილ უნდა იქნას თანხმობის წერილის მიღებიდან 7 დღეში.

შენიშვნა: მონაწილეობა შესაძლებელია, ასევე, დაუსწრებლად.

ანგარიშის ნომერი საქართველოში: საქართველოს ბანკი

მიმღები როინ ყავრელიშვილი

IBAN:GE 31 BG 0000000160775521

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ: როინ ყავრელიშვილი, 599 58 84 61

 

 

საბანკო რეკვიზიტები: თურქეთი

VAKIFBANK/ვაკიფბანკი

TL HESABI/ ანგარიში თურქულ ლირაში

Hesap Sahibi: Vedi AŞKAROĞLU/ანგარიშის მფლობელი ვედი აშქაროღლუ

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7303 8306 70

გთხოვთ, ქვითარში მიუთითოთ ავტორის სახელი და გვარი

VAKIFBANK/ვაკიფბანკი

USD HESABI/ ანგარიში აშშ დოლარში

Hesap Sahibi: Vedi AŞKAROĞLU/ანგარიშის მფლობელი ვედი აშქაროღლუ

IBAN: TR23 0001 5001 5804 8017 5863 24

გთხოვთ, ქვითარში მიუთითოთ ავტორის სახელი და გვარი