III. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUM
Özetler ve Bildiriler Kitabına Erişmek İçin Tıklayınız.
3. Uluslararası Dergi Karadeniz Sempozyumu - Bakü / Azerbaycan
Resim galerisine ulaşmak için tıklayın.

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderme Başlangıç

25.07.2019

Bildiri Gönderme Bitiş

01.11.2019

Sempozyum Kayıt ve Ödeme Son Tarih

Kabul mektubunu takip eden 7 gün içinde ücretlerin yatırılması zorunludur.

Sempozyum Programının İlanı

15.11.2019

Sempozyum Başlangıç Tarihi

19.11.2019

Sempozyum Bitiş Tarihi

21.11.2019

III. Uluslararası DERGİ KARADENİZ Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri 19 - 21 Kasım 2019 tarihleri arasında kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti BAKÜ’de düzenleyeceğimiz III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na (IBSESS) tam metin ile katılmaya davet ediyoruz.

Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi olarak, ilk sempozyumu Gürcistan’ın başkenti TİFLİS’te yapmıştık. II. Sempozyumu ise Giresun’da gerçekleştirmiştik. Her iki sempozyuma da 7 ülkeden akademisyenler bildirileri ile katılım sağlamıştır. Bildiri kitapları hem basılı olarak hem de elektronik ortamda sempozyum sitesinde yayınlanmıştır.

II. Uluslararası DERGİ KARADENİZ Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda (IBSESS); sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli akademik çalışmalara yer verilecektir. Temel amacımız disiplinler arası bir akademik çalışmayı düzenleyerek, uluslararası düzeyde akademisyenlerin yaptıkları çalışmaları paylaşmalarını sağlamak, farklı yaklaşımların değişimine katkı sunmak, bilgi, bulgu, değerlendirme, yenilikler ve bakış açılarının bilinirliğini artırmak ve akademik camianın kaynaşmasına ortam hazırlamaktır.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin tam metinleri sempozyum bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanacaktır. Bildiri ana metinlerinin (özet ve anahtar sözcükler hariç) 2000 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Her bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti bildirinin başına eklenmelidir. Özetlerin her birisi 200-250 kelime arasında olmalı ve 4-6 arasında anahtar sözcük belirtilmelidir. Hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alan bildiriler, ISBN’li bildiri kitabında yayınlanacaktır.
Bildiğiniz üzere, Uluslararası Hakemli bir dergi olan DERGİ KARADENİZ, yayın hayatında 10. yılında olup, şu ana kadar 42 sayı ile sosyal bilimler alanına katkı yapmaya devam etmektedir. Dergimiz, International Scientific Index (ISI), Index Copernicus (IC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Etnografya, Sanat Tarihi, Plastik Sanatlar, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Dil ve Edebiyat, Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında yapılan çalışmalar sunulabilecektir.

Sempozyumumuz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurtdışından tüm kişi ve kurumlara açıktır. Sunum dili Türkçe (Tüm lehçeler dahildir), İngilizce ve Rusça’dır.

NOT: SEMPOZYUMUMUZ DOÇENTLİK KRİTERLERİ İLE AKADEMİK TEŞVİK VE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR.

III. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK